Make your own free website on Tripod.com

Sishane Leo Kulubu Dernegi
Derneğimiz Hakkında...
Tarihçe Toplantılarımız Üyelerimiz Yönetim Kurulumuz KomitelerimizT a r i h ç eMenuGençlere özgü bir kulübün kurulması fikri ilk kez 1957 Amerika’da ortaya atıldı. Düşüncenin benimsenmesi üzerine 5 Aralık 1957 tarihinde Abington High School Leo Kulübü kurularak çalışmalarına başladı. İlk Leo kulübünün üyelerini okulun beyzbol takımının oyuncuları oluşturuyordu.

Günümüzde 4000 Leo kulübü ve her yıl kurulunan 30 yeni Leo kulübü vardır. Şu anda dünyada 133 ülkede Leo programı mevcut olup 122 Leo Yönetim Çevresi vardır.

Sloganımız, “Liderlik, Deneyim, Yaratıcılık” tır.

L Leadership, Liderlik
E Experience, Deneyim
O Opportunity, Yaratıcılık

Ülkemizde Leo kulüpler programının uygulamasına 1976 yılında Alsancak Lions Kulübü tarafından başlanmıştır.

Türkiye (MD 118) dünya sıralamasında Leo programı kapsamında 8. durumdadır.

Yönetim çevremizdeki 26 Leo kulübümüzde yaklaşık 560 üye, Leo programı ile liderliklerini geliştirirken enerjilerini ve güçlerini daha çağdaş daha Atatürkçü bir Türkiye’ nin yaratılması için kullanmaktadırlar.

Şişhane Leo Kulübü Derneği, Şişhane Lions Kulübü Derneği'nin sponsorluğunda 1992 yılında kurulmuştur. Şu an 17 üyesi ile hizmetlerini sürdürmektedir.


T o p l a n t ı l a r ı m ı zMenu Aylık Olağan Toplantılarımız

 . Aylık olağan toplantılarımız, genel olarak, her ayın 4. Cumartesi günü 17.00-19.00 arası Euro Plaza Oteli'nde (Taksim) gerçekleştirilmektedir.

 Hatırlatmalar

. Üyelik aidatlarının 1. taksitlerini ve geçen dönemden kalan borçlarını yatırmamış üyelerimizin toplantıya hazırlıklı gelmesi ya da daha önce belirtilen hesaba borçlarını ödemeleri rica olunur.

. Toplantılarımızda tütün mamüllerinin içilmediğini hatırlatırız.


Ü y e l e r i m i zMenu


Levent AĞDAŞ
Ebru ARI
Gökhan BERKE
Gökhan ERTAŞ
Ömrüncegül İÇÖZ
Gülgün GÜMBATTI
Semra SARIGÜL
Dilan SAYGEÇİTLİ
Murat SEVGÜL
Selin TONGAL
Yeşim VARDAR
Sevtap YILDIZ

 


Y ö n e t i m   K u r u l u m u zMenu


Görevi Adı ve Soyadı
Başkan Gökhan BERKE
Başkan Yardımcısı Levent AĞDAŞ
Sekreter Gökhan ERTAŞ
Sayman Sevtap YILDIZ
Toplantı Yönetmeni Gülgün GÜNBATTI
Kulüp Amiri Dilan SAYGEÇİTLİ
Üyelik Geliştirme Direktörü Ömrüncegül İÇÖZ
Geçen Gönem Başkanı Ebru ARI

 


K o m i t e l e r i m i zMenu


Yönetim Komiteleri Başkan Üyeler
Yayınlar, Arşiv ve Bilgi İşlem Komitesi Murat SEVGÜL ..
Üyelik Geliştirme Komitesi Ömrüncegül İÇÖZ ..
Finans Komitesi ..  
Hizmet Komiteleri Başkan Üyeler
Kültür ve Gezi Komitesi Gülgün GÜNBATTI ..
Proje Komitesi .. ..

 
 

(C) 1999-2003 Şişhane Leo Kulübü Derneği - Arşiv ve Bilgi İşlem Komitesi